Starkström

STARKSTRÖM

Vi gör allt från byte av eluttag till byte av elcentral, nydragning av kablar, belysning, felsökning, stolpbelysning, motorvärmare, värmesystem för stuprör, skymningsrelä, rörelsedetektorer, dörrautomatik, industriautomation, programmerbara styrsystem (PLC), ups och åskskydd. Ja, allt inom el!

Vi rekommenderar installation av moderna automatsäkringar och LED-lampor för att spara energi och pengar.

För din och din familjs säkerhet samt för att skydda ditt hus, rekommenderar vi även jordning i hela huset och installation av jordfelsbrytare.


Ring oss så hjälper vi dig!


This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept